REALIZACJE

RAPORTY

Współudział w opracowaniu około 70 raportów o oddziaływaniu na środowisko w zespole dr Andrzeja  Tyszeckiego w Biurze Projektowo-Doradczym EKO-KONSULT w Gdańsku. Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla różnego typu przedsięwzięć, między innymi dla dróg, gazociągów, przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej.

PROGNOZY

Współudział w opracowaniu około 30 prognoz oddziaływania na środowisko w zespole dr Andrzeja  Tyszeckiego w Biurze Projektowo-Doradczym EKO-KONSULT w Gdańsku. Prognozy dla dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym z zakresu gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią, transportu,  i inne.

NADZORY ŚRODOWISKOWE

- Przebudowa drogi krajowej S-22 Elbląg – Grzechotki,

- Budowa Obwodnicy Południowej Gdańska,

- Przebudowa ujścia Wisły,

- Rozbudowa drogi DW 503 Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie.

Komentarze są wyłączone.